IMEKO d.o.o

IMEKO d.o.o.

USLUGE

Knjigovodstvo

Vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija poduzeća, udruga i drugih neprofitnih organizacija .

Vođenje svih poslovnih knjiga i evidencija obrtnika.

Vođenje evidencija.

Računovodstvo

 • obračun amortizacije
 • obračun PDV-a
 • obračun plaća i naknada radnika, uz sastavljanje svih propisanih izvještaja
 • obračun naknada prijevoza na posao, terenskih dodataka, putnih naloga, naknada za godišnji odmor i drugih nadoknada troškova radnicima
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara i ostalih drugih dohodaka
 • obračun proizvodnje kod proizvodnih poduzeća
Buildings

Sastavljanje izvještaja

Porezne prijave

 • izrada i priprema propisanih poreznih evidencija, financijskih izvještaja, obračuna i godišnjih poreznih prijava
 • pravodobno informiranje klijenta o promjenama koje se odnose na specifičnosti njegova poslovanja

Poslovne usluge

 • porezno savjetovanje
 • prijave i odjave radnika kod HZMO i HZZO
 • dostava dokumenata i obrazaca elektronskim putem nadležnim službama
 • sve ostale poslovne usluge prema zahtjevima klijenata
Buildings